ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ CAMHAFTS SINGLE STAGE 3
ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ CAMHAFTS SINGLE STAGE 3

Εκκεντροφόρος εισαγωγής/εξαγωγής
Αγωνιστικοί εκκεντροφόροι υψηλών επιδόσεων
Οι εκκεντροφόροι απόδοσης σταδίου 1 και σταδίου 2 είναι έκκεντρα πτώσης που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με ελατήρια βαλβίδας
Στις περισσότερες εφαρμογές, τα έκκεντρα Stage 1 παρέχουν περισσότερη ροπή και τα έκκεντρα Stage 2 παρέχουν μεγαλύτερη ιπποδύναμη αιχμής
Διαθέτουν τεχνολογία Hot Cams Improved Throttle Design (ITR).
Αυτά τα έκκεντρα βελτιώνουν την απόκριση του γκαζιού σε όλο το εύρος στροφών, ενώ παρέχουν εξαιρετικά κέρδη ισχύος μέσω της μεσαίας και κορυφαίας κατηγορίας
Χρησιμοποιεί μηχανισμό αυτόματης αποσυμπίεσης. Χρησιμοποιεί ελατήρια βαλβίδας
238,00 €